Bao dien tu 24h


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970

Personal
Username
BetteNwv78
Title
Member
Real name
Wilbert Riemer
Location
Australia, Watanobbi

@ DLV, LLAK 47
Posted on Tuesday January 14, 2020

Trần Thị Hải Ý (Danlambao)“Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”! Vì dân, dân lập miếu thờ; Hại dân, dân ấy ngập mồ thối thây!Ngày xưa [...]

The post @ DLV, LLAK 47 appeared first on Bao Dien Tu 24h.

User activity
Posts
0
Registered
2020-10-25

Board footer

Powered by FluxBB