Vè nhân ngày 8 tháng 3

Babui (Danlambao)Mừng ngày mùng 8 tháng 3Ngân diện sườn xám lượn ra lượn vàoLiếm môi Phúc niểng ước ao!Trọng bảo đồ cúng xía vào làm chi.Bỗng đâu phone réo tức thìCam phận Trọng, Phúc bỏ đi ra ngoàiTiếng người nước lạ nói cườiViệt Nam – Trung Quốc răng môi cắn càn.Vi khuẩn Vũ Hán đưa sangBa Đình đột biến cách ly theo TàuNgân đội vương miện (corona) lên đầuNhất đới nhất lộ chư hầu đảng ta. Babui danlambaovn.blogspot.com

Đồng đô trắng đồng chí vàng đồng rận đen và Covid 19
Saturday April 25, 2020

Babui (Danlambao)

The post Đồng đô trắng đồng chí vàng đồng rận đen và Covid 19 appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Khẩu trang bác Hồ
Friday February 07, 2020

Babui (Danlambao)Sợ dịch Vú Háng (Wuhan) lây lanRa đường ai cũng khẩu trang đề phòngBịt miệng mới thấy an lòngBằng không lở móng long mồm siêu thăng!Dịch Hán chỉ có [...]

The post Khẩu trang bác Hồ appeared first on Bao Dien Tu 24h.