Vè nhân ngày 8 tháng 3

Babui (Danlambao)Mừng ngày mùng 8 tháng 3Ngân diện sườn xám lượn ra lượn vàoLiếm môi Phúc niểng ước ao!Trọng bảo đồ cúng xía vào làm chi.Bỗng đâu phone réo tức thìCam phận Trọng, Phúc bỏ đi ra ngoàiTiếng người nước lạ nói cườiViệt Nam – Trung Quốc răng môi cắn càn.Vi khuẩn Vũ Hán đưa sangBa Đình đột biến cách ly theo TàuNgân đội vương miện (corona) lên đầuNhất đới nhất lộ chư hầu đảng ta. Babui danlambaovn.blogspot.com

Tự hào!
Sunday January 19, 2020

Babui (Danlambao)

The post Tự hào! appeared first on Bao Dien Tu 24h.