Vè nhân mùa đại dịch

Babui (Danlambao)Lò, lăng chung một vần lờ…Cái lò của Trọng cái lăng của hồLăng lò mà thiếu lon luBa đình đực cái… lỗ lù không thông!Trọng lò bặt tích bặt tôngTưởng rằng đã ngủm ai ngờ hiển linhXuất hiện trên mạng truyền hìnhKhông lời thăm hỏi dân tình ra sao?Trong mùa dịch cúm thế nào!Chỉ lo đại hội 13 đảng mình…Còn bọn Trọng, Phúc, Ngân… đùĐảng như cờ rách lau c. cho Tàu22/03/2020Babuidanlambaovn.blogspot.com