Thơ Formosa và thơ Corona

Babui (Danlambao)Bài thơ về FormosaCô giáo Hà Tĩnh tên Trần Thị LamBốn chữ ngộ, lạ, buồn, thương (*)Như mũi dao nhọn đâm vào trái timChu Ngọc Thanh ở Gia LaiCũng là cô giáo trổ tài mần thơBài thơ về CoronaLai căng âm hưởng hương Trần Thị LamHô hào chống dịch “nhân văn”Láng giềng ôm ấp, tiếp tay du thuyềnVè hô khẩu hiệu tuyên truyềnNâng bi Tướng Thú… mỹ nhân khó tìm!Đất nước (nào) ở trong tim (**)Tim loài bò sát Ba Đình mấy ngăn?Máu loài quỷ đỏ lai căngCho nên đất nước nhố nhăng tày quầy!Chú thích: (*) Đất nước mình (ngộ), (lạ), (buồn), (thương) qúa phải không anh(**) Đất nước ở trong tim. Tựa bài thơ của Chu Ngọc Thanh Babui danlambaovn.blogspot.com

@ DLV, LLAK 47
Tuesday January 14, 2020

Trần Thị Hải Ý (Danlambao)“Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”! Vì dân, dân lập miếu thờ; Hại dân, dân ấy ngập mồ thối thây!Ngày xưa [...]

The post @ DLV, LLAK 47 appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Thủ tướng mắc dịch
Saturday February 01, 2020

The post Thủ tướng mắc dịch appeared first on Bao Dien Tu 24h.