Sao ông chủ không mở đường máu thoát thân

Babui (Danlambao)