Như có Bác Hồ trong Đại thắng Đồng Tâm

Còm Sĩ Hịm (Danlambao)1. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”: (*):Mậu Thân Sáu Tám (1986) cũng thua xaXưa diệt dân Nam, tưởng đà hoáchNay tru đồng chí, thịt phe ta.2. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Địch quân ta đánh khác trước xaKẻ thù lúc trước là Mỹ NgụyĐối phương hiện đại: đám nông gia.3. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chẳng có đảng nào như đảng taLãnh hải giặc vào đếch cần biếtChỉ biết cắm mặt cướp đất dân.4. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chuột cống chuột nhắt, chạy khắp nhàNgày trước chủ nhà lo đập chuộtBây giờ chuột rượt chủ chết cha.5. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Cộng Sản Việt Nam lại “thăng hoa”Mặt lợn tiến lên ra mặt chuộtToàn dân vừa đập lại vừa la.6. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Mặt mày nhà đảng lũ quỷ maNhân dân cả nước run khiếp sợVãi đái trong quần với đảng ta.7. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chẳng có đảng nào như đảng taLãnh hải giặc vào đếch cần biếtChỉ biết cắm mặt cướp đất dân.8. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Mặt trận Đồng Tâm: ta đánh ta,Anh hùng liệt sĩ: ba té giếngĐịch chết trên giường: một ông già.9. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Hài Tết, Hoài Linh bị dẹp quaĐể chỗ siêu hề, tên Trọng LúĐẳng cấp vượt bực thói ba hoa.10. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Giết dân cướp đất phóng tầm caoHuân chương khen thưởng in chờ sẵnLiệt sĩ té giếng, giết nông gia.11. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Liệt sĩ không chết giữa trường sa (sa trường)Mà tìm giếng cạn lao đầu xuốngChẳng phải vì địch, tại phe ta.12. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Cả nước bây giờ trắng mắt raBác Đảng toàn là phường láo khoétToàn dân đứng dậy quyết đập tan.13. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Căm hờn Cộng Đảng khắp mọi nhàMặt chuột lòi ra nguyên một đámBao năm đục khoét nát sơn hà.14. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Lũ chuột Ba Đình chường mặt raCả nước nhân dân đà sẵn gậyPhen này nhất quyết diệt không tha.15. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chẳng phải đi đâu, chỉ ở nhàMở anh-tẹc-nét xem báo đảngXem hề Trọng Lú “nổ” pháo hoa.16. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Giải Phóng Đồng Tâm thật quỷ sầuGiá như có bác (Hồ) ngày “đại thắng”Để trắng mắt ra… “bác tìm đường…”(*) Trích: “Thơ Bác” chúc Tết dân Huế- Xuân Mậu Thân 1968  Còm Sĩ Hịm danlambaovn.blogspot.com

Khẩu trang bác Hồ
Friday February 07, 2020

Babui (Danlambao)Sợ dịch Vú Háng (Wuhan) lây lanRa đường ai cũng khẩu trang đề phòngBịt miệng mới thấy an lòngBằng không lở móng long mồm siêu thăng!Dịch Hán chỉ có [...]

The post Khẩu trang bác Hồ appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Thấy gì ở Việt Nam năm 2020?
Thursday January 02, 2020

Phạm Trần (Danlambao) -Có ba sự kiện quan trọng đối với Việt Nam năm 2020, nhưng ánh sáng tương lai vẫn chưa lóe lên ở cuối đường hầm. Về mặt đối [...]

The post Thấy gì ở Việt Nam năm 2020? appeared first on Bao Dien Tu 24h.