Lào Cai đóng cửa khẩu ngưng nhập cảnh khứa Tàu

Babui (Danlambao)