Khẩu trang bác Hồ

Babui (Danlambao)Sợ dịch Vú Háng (Wuhan) lây lanRa đường ai cũng khẩu trang đề phòngBịt miệng mới thấy an lòngBằng không lở móng long mồm siêu thăng!Dịch Hán chỉ có thuốc thangDịch Hồ có đảng nhà tù trại giamLại được miễn phí… “khẩu trang”Nhãn hiệu cầu chứng người tù lương tâmNhìn hình 2 cẩu ó đâmHầu tên la sát cung tay khoá ngàmDiệt khẩu cha Lý dã manCôn an chúng bảo “khẩu trang” bác Hồ?07.02.2020Babuidanlambaovn.blogspot.com