Khẩu trang bảo vệ nòi giống Chinazi của Tập Cận Bình

Babui (Danlambao)