Hoạt động xã hội dân sự góp phần xoá bỏ chế độ độc tài toàn trị

Trần Quang Thành (Danlambao) – Vào những năm cuối thế kỷ 20, hoạt động Xã Hội Dân Sự lề dân, có những hoạt động với nhiều hình thừc phong phú, góp phần vào tiến trình phát triển tự do hoá, dân chủ hoá đất nước. Hàng loạt các tổ chức Xã hội Dân sự ra đời ở nhiều lĩnh vực khác nhau.Từ năm 2018 đến nay các hoạt động xã hội dân sự có xu hướng chững lại do sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền cộng sản. Một số nhà hoạt động đã bị bắt và bị đưa ra xét xử với những bản án phi lý, nặng nề. Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A một nhà hoạt động xã hội dân sự đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về những hoạt động xã hội dân sự trong thời gian sắp tới góp phần xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị. Nội dung như trên. Xin mời qúy vị cùng nghe. 15.01.2020 Trần Quang Thành danlambaovn.blogspot.com