45 năm tháng 4 đen như mõm chó

Babui (Danlambao)

Văn(g) bia Nguyễn Phú Trọng
Tuesday February 18, 2020

The post Văn(g) bia Nguyễn Phú Trọng appeared first on Bao Dien Tu 24h.