Xin bái Cuội trước phật đường

Đặng Huy Văn (Danlambao) Bàn thờ Cuội đặt trong Chùa Cao sang trang trọng bất ngờ, Cuội ơi! Sống làm cha nội giống nòi Thác về làm chú Cuội ngồi cung trăngĐêm đêm núp bóng chị Hằng Không con, không vợ, họ hàng cũng không Bao người mơ Cuội làm chồng Lặn trời Tây mọc trời Đông, Cuội cười! Không giết kiến, không diệt ruồi “Từ bi hỷ xả” thương đời lầm than Hàng vạn người bị giết oan Cuội từng “khóc nhận sai lầm” đó thôi! Nồi da xáo thịt một thời Cuội giúp Trung cộng qua đòi Biển Đông Vờ theo vô sản đại đồng Rước Tàu vào nhượng non sông kiếp đời! Nhân ngày tiễn Cuội về trời Bần tăng xin có đôi lời dâng hương Xin bái Cuội trước Phật Đường Sao ngươi lại đuổi Tây Phương, phò Tàu? Cuội về nhé kiếp chăn trâu Nhỡ trâu ăn lúa chớ gào gọi cha! Cha còn cắt cỏ đồng xa Kiếm tiền nuôi má, nuôi bà…Cuội ơi! Phải chăng Cuội trở về trời Vẫn còn thủ ác lừa người trần gian? Hà Nội, 28/8/2019 Đặng Huy Văn danlambaovn.blogspot.com