Vè mở lon Việt Nam

Babui (Danlambao)

Tập dự khán duyệt binh của Covid-19 ở Wuhan
Tuesday February 25, 2020

Babui (Danlambao)

The post Tập dự khán duyệt binh của Covid-19 ở Wuhan appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Vè nhân mùa đại dịch
Saturday March 21, 2020

Babui (Danlambao)Lò, lăng chung một vần lờ…Cái lò của Trọng cái lăng của hồLăng lò mà thiếu lon luBa đình đực cái… lỗ lù không thông!Trọng lò bặt tích bặt [...]

The post Vè nhân mùa đại dịch appeared first on Bao Dien Tu 24h.