Vè giải phóng

Babui (Danlambao)Pắc Bó có suối LêninCó hang, núi Mác… bốc mùi dâm ôHà Nội đầu đội nấm mồLăng bác Tàu hẹ Hồ Quang nhập đồngBa Đình một cổ 2 tròngĐánh Mỹ cho bố Liên Xô mẹ TàuLá đa kinh nguyệt đỏ auPhúc Kiến cờ Tàu lấp ló vì saoĐoàn quân đói rách ập vàoTử Nam sinh Bắc, đồng bào trắng tayGiải phóng mả mẹ chúng mày!Đói đi ăn cướp diễu trò mị dânBabuidanlambaovn.blogspot.com