Từ Kim – Trump đến Phúc – Trump

Babui (Danlambao)

Liệu thế giới có bó tay. com với con Chinese virus Vú Háng (Wuhan) này không?
Tuesday March 24, 2020

Babui (Danlambao)

The post Liệu thế giới có bó tay. com với con Chinese virus Vú Háng (Wuhan) này không? appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Bao giờ em khô da Tháng Tư?
Saturday April 04, 2020

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) Tháng Tư về,Em nhớ rõCờ đỏ dép râu tai bèo nón cốiÙa vào Nam cơn dịch họa tai ươngTừ Miền Bắc, cả nước chìm thê lương ác [...]

The post Bao giờ em khô da Tháng Tư? appeared first on Bao Dien Tu 24h.