Từ Hồng Xuân tới Hồng Ngát

Babui (Danlambao)Hồng Xuân chống lũ trong luHồng Ngát le lưỡi liếm u bọn TàuLưỡi bò nào có sao đâu?Trong phim xuất hiện chỉ vài giây thôi!Người tuyết bé nhỏ đâu rồi?Bị dân phát hiện đảng thời cúp ngayBóng đá chỉ một vài giâyGhi bàn lịch sử lủng ngay lưới nhà.17.10.2019 Babui danlambaovn.blogspot.com

Thủ tướng mắc dịch
Saturday February 01, 2020

The post Thủ tướng mắc dịch appeared first on Bao Dien Tu 24h.