Tổ quốc ghi ơn người anh hùng mũ đỏ tên Đương!

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Hàng ngàn người lính VNCH đã ngã xuống. Những anh hùng vị quốc vong thân đã bị thời gian vùi lấp cùng sự chà đạp không thương tiếc của người CSVN.Giới trẻ không hề biết đến sự thật trước 30/4/1975, đến nỗi có những bạn trẻ đã sửng sốt khi lần đầu nghe về: Việt Nam Cộng Hòa, Quân Lực VNCH. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ v.v…Giới trẻ cũng bị nhồi sọ về những chữ nghĩa rất tồi tệ do người CSVN gán ghép: Mỹ – Ngụy, Ngụy quân – Ngụy quyền v.v…Cần phải hát lên để nhắc đến, để ghi ơn những Quân Nhân VNCH. Một trong những hình ảnh cao đẹp mà giản dị – Anh Hùng – cố Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương, Tiểu Ðoàn 3 Nhảy Dù, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ðại Úy Ðương hy sinh tại chiến trường Hạ Lào vào ngày 24 Tháng Hai 1971, và được mọi người biết đến như một huyền thoại qua tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, “Anh Không Chết Ðâu Anh.” Nguyễn Ngọc Giàdanlambaovn.blogspot.com

Thủ tướng mắc dịch
Saturday February 01, 2020

The post Thủ tướng mắc dịch appeared first on Bao Dien Tu 24h.