"Thế lực thù địch"!!!

Ảnh chụp tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas

Tổng Tịt quá yêu!!!
Monday March 23, 2020

The post Tổng Tịt quá yêu!!! appeared first on Bao Dien Tu 24h.