Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Đây là trò chơi cho các em nhỏ trong đêm trung thu của đội “thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh – Vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại”Nguồn: Facebook Trần Quyết Thắng.


Thursday January 01, 1970