"Thắng lợi" của đảng ta tại Bãi Ươn Hèn

…Có ai đó vừa mới làm xong biểu ngữ “Tàu khựa cút đi!” cũng lặng lẽ quăng biểu ngữ vào sọt rác. Giặc đã rút đi! Còn gì để chống!?Vũ Đông Hà (Danlambao) – Đám thảo khấu nghênh ngang xông xáo vào nhà. Đảng ta im lặng. “Thắng lợi” thứ nhất của đảng: bình tĩnh, không làm rối loạn hàng xóm và đàn sản lẫn đàn cừu đang nệm ấm chăn êm. Bọn giặc hung hăn vừa kiểm tra tài sản trong nhà, vừa la làng cái nhà là nhà của tao. Chúng dẫm lên bàn thờ thiêng liêng, đạp lên mền gối riêng tư. Lư hương này là của tao. Bộ sạp trăm năm, cái ghế lâu đời này sao tụi mày dám để đây? Giếng nước này ai cho chúng mày khoan? Đảng ta cúi đầu. Đảng trưởng nín thinh. Cuốc hội trưởng cười tươi bên vòng tay của cướp chúa.”Thắng lợi” thứ 2 của đảng: biết nhục trong hân hoan, không làm gãy chân cái ghế đang ngự, không để sập long sàn đang nằm dưỡng bệnh. Sáng mở cửa, cả xóm từ trong ra ngoài chửi bới bọn thảo khấu phương Bắc vừa mới lộng hành. Buộc phải đưa con két mái ra karaoke. Cả bầy khuyển nô hoan hô đảng ta lần đầu tiên dám chỉ mặt gọi tên những thằng cướp “lạ”. “Thắng lợi” thứ 3 của đảng: đảng ta anh dũng có được con két mái, đại diện cho toàn đảng nêu đích danh tên kẻ thù. Thảo khấu tiếp tục xem bãi này là bãi của ta. Có bài báo ám chỉ đảng hèn thì hại cho nước. Đảng ta không thể bị hèn nên nhan đề phải đổi. Thôi thì phải làm cho đảng can đảm. Nên mới có: “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”. Thế là: “Thắng lợi” thứ 4 của đảng: Đảng ta sẽ tổ chức biểu tình cứu nước. Cho nên: chuyện bảo vệ cái nhà là nhà của ta đã có đảng lo. Đó mới là “ý đảng lòng dân” mà đảng mong muốn mấy đứa không biết điều tuân thủ từ bấy lâu nay. Bọn thảo khấu đã đóng dấu xong cái mộc vào văn bản sở hữu Tư Chính: Bãi này là bãi của ta. Ta đến nó im. Ta đi nó lặng. Ta muốn đến lúc nào thì đến. Ta đi lúc nào thì đi. Vậy không phải nhà của ta chứ nhà của ai? Rồi ta sẽ trở lại! Bất cứ lúc nào. Vì đó là nhà của ta. Thế là cả nhà sản phương Nam cụng ly ăn mừng chiến thắng. Đổ rượu lên đầu nhau. Đổ rượu lên mồ mã tổ tiên. Đổ rượu lên ngàn năm Bắc Thuộc và say xỉn trong cơn tự sướng: có ai chống quân xâm lược bằng sự ươn hèn mà thành công và thắng lợi như đảng ta!? Có ai đó vừa mới làm xong biểu ngữ “Tàu khựa cút đi!” cũng lặng lẽ quăng biểu ngữ vào sọt rác. Giặc đã rút đi! Còn gì để chống!? Cứ như thể họa xâm lăng đã dứt. Ta trở về với giấc ngủ trăm năm.”Thắng lợi” thứ 5 của đảng: đảng ta anh dũng đã đuổi được quân xâm lược, đại cục vẫn còn nguyên, những cái ghế vẫn được bắt ốc vào đít và bầy cừu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cho loài sản cai trị và độc quyền giữ nước. Và thắng lợi của giặc: Chúng làm chủ tình hình, chủ động trong mọi hành động và quyết định, ngay cả trong hành động đến và đi như một chủ nhân ông của căn nhà mang tên Tư Chính. 09.08.2019Vũ Đông Hà danlambaovn.blogspot.com