Tàu khựa đã rút Bất chiến tự nhiên thành

Babui (Danlambao)

Khẩu trang bảo vệ nòi giống Chinazi của Tập Cận Bình
Saturday February 22, 2020

Babui (Danlambao)

The post Khẩu trang bảo vệ nòi giống Chinazi của Tập Cận Bình appeared first on Bao Dien Tu 24h.

@ DLV, LLAK 47
Tuesday January 14, 2020

Trần Thị Hải Ý (Danlambao)“Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”! Vì dân, dân lập miếu thờ; Hại dân, dân ấy ngập mồ thối thây!Ngày xưa [...]

The post @ DLV, LLAK 47 appeared first on Bao Dien Tu 24h.