Nhân dân còn mong chờ gì nữa ở bọn thờ Tàu đội Hán

Babui (Danlambao)

Danh bất chánh ngôn bất thuận
Sunday January 05, 2020

Babui (Danlambao)

The post Danh bất chánh ngôn bất thuận appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Hãy nói với thế giới
Thursday April 16, 2020

The post Hãy nói với thế giới appeared first on Bao Dien Tu 24h.