Năm Hợi diễn viên Tiến Hợi nhập tuồng

Babui (Danlambao)