Lời của loài sán lãi

Babui (Danlambao)

Trần Quốc "Vượn" đang xây dựng cơ chế không thể tham nhũng
Wednesday January 08, 2020

Babui (Danlambao)

The post Trần Quốc "Vượn" đang xây dựng cơ chế không thể tham nhũng appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Virus Vũ Hán – cơ hội để Ba Đình quản lý thông tin của công dân Việt Nam
Tuesday March 10, 2020

CTV Danlambao – Ngày 10/3/2020, Việt Nam áp dụng chính sách khai báo y tế toàn dân để phòng chống dịch bệnh do virus Vũ Hán gây ra. Hai ông [...]

The post Virus Vũ Hán – cơ hội để Ba Đình quản lý thông tin của công dân Việt Nam appeared first on Bao Dien Tu 24h.