Lê Thị Thu Hằng: Việt Nam không kiểm duyệt báo chí truyền thông