Lê Thanh Hải và đàn em trước tối hậu thư đòi nợ 26.300 tỷ đồng của phe chủ lò

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Thanh tra chính phủ đã yêu cầu UBND thành Hồ phải thu hồi và hoàn trả lại “hơn” 26.300 tỷ hồ tệ. Hơn 1 tỷ USD. Câu hỏi đặt ra là các quan chức thành Hồ thu hồi từ đâu? Từ những ai để hoàn trả? Hơn 1 tỷ đô là tiền đã lấy từ ngân sách thành phố cho nên chắc chắn là không có chuyện lấy tiền đang có từ ngân sách để hoàn trả cho ngân sách. Do đó, trong bối cảnh của cuộc đốt củi nhằm móc họng moi tiền những quan tham không còn nằm trong băng đảng của chủ Lò, 1 tỷ đô phải trả thật ra là tối hậu thư của phe chủ Lò gửi đến Lê Thanh Hải và băng đảng Hồ Chí Minh. Nhả ra những gì đã nuốt hoặc sẽ vào lò Tổng Tịch. Tối hậu thư này được gián tiếp gửi ra bằng thông điệp trong kết luận thanh tra: “Nếu không khắc phục hoặc khắc phục không triệt để trong thời hạn trên, Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra.” Trả lời cho tối hậu thư, các quan chức thành Hồ, trong đó vẫn còn nhiều quan tham đàn em Lê Thanh Hải, đã trả lời bằng văn bản: Số tiền 26.000 tỷ đồng đã dùng để để chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng nên không thể thu hồi hoàn trả cho ngân sách thành phố. Dân oan Thủ Thiêm một lần nữa lại bị… oan khi các quan tham đổ 1 tỷ lên đầu dân để chạy làng và chạy tội trong cuộc chiến củi lửa. Số tiền “hơn” 26300 tỷ Hồ tệ / 1 tỷ Đô la là này hầu hết đã lọt vào túi các quan chức và doanh nghiệp sân sau của chúng theo “cách ăn” đơn giản: Bồi thường cho dân theo định giá rất thấp, nhưng cấu kết với nhau để định giá “nội bộ” rất cao. Những kẻ định giá để gửi hoá đơn cho nhà nước phải trích ngân sách để trả và những kẻ ký quyết định phê chuẩn tháo khoán ngân sách cũng là một. Đó là Lê Thanh Hải cùng với đám đàn em thân tín Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang… Số tiền “thặng dư” cao ngất ngưỡng này (sau khi trừ đi tiền bồi thường nhỏ giọt cho dân) lọt vào túi các quan đỏ và tư bản đỏ có liên hệ tay chân hoặc máu mủ mật thiết. Tổng cộng là 26.300 tỷ hồ tệ. Phần “hơn” được cố ý để trong ngoặc kép của bài viết là phần nhỏ đã bồi thường cho dân, chủ Lò không tính sổ. “Hơn” cũng đã được thanh tra chính phủ ghi rõ trong báo cáo, chứ không phải chính xác dừng lại ở con số 26.300 tỷ. Vì vậy, tóm tắt về mục tiêu của cuộc chơi được giấu sau nhưng cái gọi là thanh tra, hoàn trả ngân sách: phe chủ Lò phải móc họng Lê Thanh Hải và băng đảng đàn em để lấy lại 26.000 tỷ hồ tệ. Việc xì ra ngoài tối hậu thư là để gia tăng áp lực dư luận xã hội lẫn nội bộ đảng viên lên băng đảng Lê Thanh Hải. Nhưng khi nếu các quan tham thành Hồ chịu thua, chịu nhả lại hơn 1 tỷ đô thì thông tin này sẽ không bao giờ được thông báo. Số tiền tỷ đô sẽ không bao giờ chảy về lại ngân sách thành Hồ. Phe chủ lò sau khi và nếu thành công trong sự nghiệp móc họng bắt Lê Thanh Hải ói ra tiền, sẽ lôi đầu 1, 2 con dê ra tế thần như là tội phạm cho việc “làm thiệt hại ngân sách nhà nước”. Lê Thanh Hải sẽ an toàn nếu chung chi. Số tiền 26.300 tỷ hồ tệ vẫn là 26.300 tỷ của các quan tham. Chỉ có khác là nó được chuyển từ chương mục ngân hàng bí mật của đám này sang đám khác. Chủ nhân mới của nó là các quan nằm trong “hệ thống” của chủ lò. 15.08.2019Vũ Đông Hà danlambaovn.blogspot.com