Lấy hiện tại mà định cho tương lai là một sự phán đoán nông nổi!

Nguyên Thạch (Danlambao) – Tư duy của con người cũng vậy, nếp suy nghĩ cùng chí hướng của một vài người hay thậm chí của vài trăm ngàn người cũng chưa thể xoay chuyển được xã hội nhưng nếu 90 triệu dân Việt Nam có cùng một suy nghĩ và cùng chung một hành động thì điều đó chắc chắn sẽ tạo nên một xã hội thống nhất mà không có bất cứ thế lực cai trị nào có thể tồn tại được. Cũng một thể ấy, nếu trên 7 tỉ con người trên hành tinh cùng nhận thấy rằng Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Tôn giáo cực đoan là VÔ NHÂN TÍNH, đi ngược lại với THIÊN TÍNH thì hai thứ chủ nghĩa trên sẽ bị triệt tiêu. Câu ví “Ý dân là ý Trời” là thế.*Vũ trụ là thực thể vô tận, một sự nhiệm mầu đánh kinh mà không có bất cứ một người phàm nào thấu hiểu hết được. Hành tinh nơi con người đang sinh sống cũng không thể tách rời sự nhiệm mầu ấy. Tư duy của con người là những chuỗi suy nghĩ vô cùng nhỏ bé mà nếp suy nghĩ đó lại phải thay đổi theo dòng thời gian theo điều kiện và hoàn cảnh sống. Sự thay đổi ấy, có thể theo khuynh hướng tốt hoặc khuynh hướng xấu nhưng cho dù là khuynh hướng nào đi chăng nữa thì nó vẫn không thể đạt đến mức độ hoàn hảo. Từ đó, con người từ lâu đã nghĩ rằng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Câu ngạn ngữ này đã nói lên được ý niệm “Người tính không bằng Trời tính”. Riêng lũ cộng sản vô thần thì chúng quan niệm “nhân định thắng thiên”, mà 2 câu ca dao sau đây đã nêu lên sự châm biếm lũ vô thần này:”Mất mùa là tại thiên taiĐược mùa là bởi thiên tài đảng ta”.Những ai căn cứ vào hiện tại mà khẳng quyết cho tương lai gần cũng như tương lai xa là một sự phán đoán vô cùng sai lầm đầy thiển cận vì vũ trụ biến đổi không ngừng, từ đó nhân sinh quan cũng không hề là bất biến.Trên phương diệt vật lý và hóa học, sự biến chuyển vật lý sẽ tạo nên những lực mạnh mới, sự pha trộn các hóa chất dù vô tình hay hữu ý sẽ gây ra những phản ứng hóa học mà hạt nhân, hạch tâm, bom H… là những phản ứng vô cùng khủng khiếp.Tư duy của con người cũng vậy, nếp suy nghĩ cùng chí hướng của một vài người hay thậm chí của vài trăm ngàn người cũng chưa thể xoay chuyển được xã hội nhưng nếu 90 triệu dân Việt Nam có cùng một suy nghĩ và cùng chung một hành động thì điều đó chắc chắn sẽ tạo nên một xã hội thống nhất mà không có bất cứ thế lực cai trị nào có thể tồn tại được. Cũng Cũng một thể ấy, nếu trên 7 tỉ con người trên hành tinh cùng nhận thấy rằng Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Tôn giáo cực đoan là VÔ NHÂN TÍNH, đi ngược lại với THIÊN TÍNH thì hai thứ chủ nghĩa trên sẽ bị triệt tiêu. Câu ví “Ý dân là ý Trời” là thế.Vạn vật không có gì là vĩnh viễn, SINH và DIỆT là nguyên lý mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có ai chứng minh ngược lại, và cũng chưa có ai hiểu hết được sự nhiệm mầu từ Đấng Toàn Năng. Cho nên cả quyết một số hay toàn thể vấn đề theo mức độ hiểu biết của người phàm thì được xem là rất nông nỗi.Không một thể chế nào có thể tồn tại mãi và ngay cả các đế chế cũng vậy. Mọi phương cách duy trì các thể chế bằng bạo lực, cho dù có mạnh đến cỡ nào rồi cũng phải suy tàn. Chế độ cộng sản phi nhân bản dù có cố gắng tận dụng mọi chuyên quyền thế nào đi nữa thì cũng phải đến hồi sụp đổ. Trước năm 1989, có bao người nghĩ rằng các đảng Cộng sản Đông Âu sẽ sụp đổ sau các cuộc cách mạng ấy được khởi nguồn từ Ba Lan? Và có mấy ai ngờ rằng Liên Xô bị giải thể vào cuối năm 1991 dẫn đến kết quả là Nga và 14 quốc gia tuyên bố độc lập của khỏi Liên Xô: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Litva, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina và Uzbekistan?.Riêng 3 cơ chế cộng sản còn lại là Trung Cộng, Bắc Hàn và CS Việt Nam, có ai dám quả quyết rằng các cơ chế này sẽ tồn tại mãi mãi?. Vậy câu hỏi là: Khi nào cơ chế độc tài toàn trị này sụp đổ, điều đó nó hoàn toàn tùy vào lòng dân. Dân dung dưỡng hoặc sợ hãi thì nó còn hiện hữu, dân cương quyết đứng lên hành động và dứt khoát muốn nó sụp, ắt nó phải sụp vậy.Đừng ngắm bầu trời xanh hôm nay mà phán rằng ngày mai không phong ba bão tố.Đừng thấy biển lặng im nghĩ rằng sẽ không có triệu sóng ngầm.Đừng nhìn đất bằng hôm nay mà nói rằng tương lai không địa chấn. Con người ơi, sao qua được Đấng Toàn Năng?.Nguyên Thạchdanlambaovn.blogspot.com