Lại bị hố!!!

Mới hôm qua loa phường của đảng hung hăng con bọ xít của “thế lực thờ địch” mắng mỏ “thế lực thù địch” và ca ngợi chiến thắng của đảng hèn. Hôm nay, Tàu khựa lại kéo tàu vào lại Bãi Tư Chính, các loa phường lại bị… “sự cố”. Im re!!!

Hãy nói với thế giới
Thursday April 16, 2020

The post Hãy nói với thế giới appeared first on Bao Dien Tu 24h.