Khí thế chống Tàu trước sau như một của đảng

Babui (Danlambao)

Sấm Fortune cookie
Saturday February 29, 2020

Babui (Danlambao)

The post Sấm Fortune cookie appeared first on Bao Dien Tu 24h.

TỔNG gỡ gạc TỊCH kiếm chác
Saturday April 11, 2020

Hai Saigon

The post TỔNG gỡ gạc TỊCH kiếm chác appeared first on Bao Dien Tu 24h.