Khi những tên lùn trí tuệ cộng sản nắm đầu ngành giáo dục

CTV Danlambao – Trường Đại học Sư phạm thành Hồ vừa ra thông báo “Thí sinh đăng ký ngành đào tạo giáo viên phải cao từ 1m50 trở lên”. Cụ thể là nam phải cao 1,55m trở lên và nữ cao phải không được thấp hơn 1,50m! Đây là tiêu chuẩn của những đỉnh cao trí tuệ loài sản áp đặt lên những học sinh muốn trở thành thầy cô giáo.Rõ ràng việc tuyển sinh dựa vào chiều cao thân thể chứ không dựa vào trí tuệ là một hành động vô giáo dục của những kẻ đã và đang cướp quyền giáo dục hơn 90 triệu dân. Đây cũng là một hành động chà đạp nhân phẩm và vi phạm quyền con người. Mặc dù tiêu chuẩn đến từ các quan chức giáo dục của trường Đại học Sư phạm thành Hồ nhưng ảnh hưởng của nó bao trùm lên học sinh cả nước vì học sinh khắp các tỉnh thành muốn nộp đơn xin vào học trường này. Chủ trương đo lường thước tất con người thay vì trí tuệ này phát xuất từ Tàu cộng, đang được áp dụng ở nhiều tỉnh thành bây giờ đã được con cháu Hồ Quang mang ra áp dụng. Khi những tên lùn trí tuệ cộng sản nắm đầu ngành giáo dục thì hệ quả trên không lấy làm gì ngạc nhiên.13.02.2019CTV Danlambaodanlambaovn.blogspot.com

CORONA Ma dze in China
Wednesday April 22, 2020

The post CORONA Ma dze in China appeared first on Bao Dien Tu 24h.