Khi các "đầy tớ của nhân dân" xem bóng chuyền

Ảnh Mạc Van Trang

Mất nước…
Saturday March 14, 2020

The post Mất nước… appeared first on Bao Dien Tu 24h.