Khi các "đầy tớ của nhân dân" xem bóng chuyền

Ảnh Mạc Van Trang

Trump vs Tedros
Wednesday April 15, 2020

Babui (Danlambao)

The post Trump vs Tedros appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Hãy nói với thế giới
Thursday April 16, 2020

The post Hãy nói với thế giới appeared first on Bao Dien Tu 24h.