Hàng chục lãnh đạo có liên quan trong vụ Thủ Thiêm là ai?

Nguyễn Đức (Danlambao) –  Dự án Thủ Thiêm gây thất thoát hàng chục ngàn tỷ đổng khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay mất nhà, đến nay vẫn chưa có một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm. Danlambao đăng lại dưới đây bản danh sách những lãnh đạo có liên quan đến dự áu này và những phân tích của nhà báo tự do Nguyễn Đức.1.Trương Tấn Sang (bí thư TP.HCM 1996-2001). 2. Nguyễn Minh Triết (bí thư 2001-2006). 3. Lê Thanh Hải (chủ tịch 2001-2006, bí thư 2006-2016). 4. Lê Hoàng Quân (chủ tịch 7-2006 đến 12-2015) cùng các Phó chủ tịch TP, phó bí thư thường trực TP.5. Nguyễn Văn Đua (từng Phó chủ tịch rồi lên phó bí thư thường trực TP). 6. Hứa Ngọc Thuận 6. Nguyễn Thành Tài.7. Vũ Hùng Việt. 8. Nguyễn Hữu Tín. 9. Lê Văn Khoa.10. Tất Thành Cang (Phó bí thư thường trực TP)…..Nếu tính lãnh đạo các sở ngành liên quan đến việc đề xuất tham mưu thì số cán bộ này ít nhất 20 người. CON SỐ HÀNG TRĂM NGÀN TỈ ĐỒNG CHẢY VÀO TÚI DOANH NGHIỆP. 1.Theo TTCP, lãnh đạo TP. HCM đã chi hơn 26.300 tỷ tạm ứng cho các doanh nghiệp làm dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng), và các dự án hạ tầng này phục vụ cho… chính các doanh nghiệp được chỉ định giao đất ở Thủ Thiêm. Nghĩa là các DN “tay không bắt tiền thuế dân” để phục vụ cho chính quyền lợi của DN mà không phải bỏ tiền túi. 2. Theo tính toán dựa vào các số liệu của TTCP: Ít nhất hơn 100.000 tỉ đồng các doanh nghiệp bỏ túi vì số tiền chênh lệch mà các doanh nghiệp đầu tư vào Thủ Thiêm được hưởng khi lãnh đạo TP. HCM tính giá đất chỉ có 26 triệu đồng/m2. ( Theo tìm hiểu của tôi: Thực tế giá đất thấp nhất mà Đạij Quang Minh bán ra là 100 triệu/m2). Về giá đất 26 triêu/m2: Thanh tra Chính phủ xác định ước tính chỉ bằng 50% giá thấp nhất ( nghĩa là 52 triệu đồng/m2). Như vậy với tổng diện tích 222hecta (đất thương mại) × 52 triêu/m2= khoản chênh lệch doanh nghiệp ngồi không hưởng lợi không dưới 100.000 tỉ đồng! !!!!Còn 15.000 hộ Thủ Thiêm bị lấy mất gần 1000 hec ta bồi thường rẻ mạt thì ai bù đắp đây?03.07.2019Nguyễn Đứcdanlambaovn.blogspot.com

CORONA Ma dze in China
Wednesday April 22, 2020

The post CORONA Ma dze in China appeared first on Bao Dien Tu 24h.