Giáng Sinh đã tắt thở ở vườn rau Lộc Hưng

Babui (Danlambao)