eXalo bốn làn của Võ Văn Thưởng

Vũ Đông Hà (Danlambao) – “Internet là xa lộ, cho mấy làn xe chạy là quyền chúng ta”. Đó là tư duy Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Nói theo tư duy văn hóa của Ninh Thị Thu Hương thì đảng cho mấy lon thì mới được phép mở lon chừng ấy. Với chính sách cai trị “làn” xã như vậy thì thì đảng ta “không cần phải lo lắng tự do internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận.” Tất cả phải chạy trong làn của Kim Ngân, Ninh Hương, Thị Phóng… trên xa lộ internet của nước CHXHCNVN.Trong 75 phút tràng giang đại hải báo cáo nội dung quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã tự lột trần toàn bộ chân dung tuyên giáo ở tầm ngang lưng quần cho cả nước chiêm ngưỡng. Theo Thưởng, những quan điểm sai trái, thù địch đối với đảng CS Ba Đình đến từ 3 nhóm đối tượng thù địch: 1. Những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 2. – Lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước. 3. Lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ đảng viên, kể cả có những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy… Nhóm đối tượng thù địch thứ 3 là nhóm mà Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm tới qua cửa miệng của đàn em Võ Văn… Loa: thành phần lãnh đạo đã về hưu. Đây là đối tượng cho cái lò của tổng tịch.Những thành phần này đã “sử dụng truyền thông đại chúng, sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá… và thấy cái gì cũng chống. Một cái băng rôn sai chính tả, một băng rôn sai ngày tháng năm cũng thành câu chuyện để đả phá và tấn công vào đội ngũ của chúng ta…” Vậy thì, mới đây nhất, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương chỉ thấy Mở Lon Việt Nam rất đúng chính tả mà đã cực lực chống thì nói gì đến thế lực thù địch không chống cái băng rôn sai đủ thứ? Ngoài đối tượng… băng rôn mà thù địch nhắm đến, một trong những phương thức chống đảng mà Võ Văn Thưởng nêu ra là “những câu chuyện tiếu lâm chính trị mang tác dụng xấu, không xuất phát ở các quán nước vỉa hè mà xuất phát từ chính những giảng viên chính trị”. Bà Ninh Thị Thu Hương đâu phải là giảng viên chính trị đâu mà cũng viết lên một tiếu lâm chính trị làm cả nước tê tái về chuyện đòi đóng cái lon chỉ muốn mở? Và như vậy thì phải thêm một thành phần phản động thứ 4 cho đủ bộ: “Giảng viên chính trị”. Bốn thành phần phản động chống đảng. Chống bằng con đường eXalo – xa lộ internet. 4 làn tổng cộng trong đó thành phần “đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy” và “giảng viên chính trị” đang nằm trong đảng chiếm hết 2 làn. Trước tình trạng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù chạy đầy làn đó, tư duy và hành động chiến lược của bộ trưởng loa rè là: “Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 làn hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta. Đừng lo tự do internet là ảnh hưởng nhân quyền, tự do ngôn luận gì hết. Cả thế giới đều lo lắng trước sự phát triển của mạng xã hội, truyền thông xã hội”.Khi con ếch ngồi đáy giếng nhìn lên bầu trời xã hội chủ nghĩa thì cả thế giới đều là những kẻ mang tư duy bốn làn, sáu làn!!! Tư duy của ếch là cứ việc bốn làn internet là giải quyết mọi thứ. Không cần biết khi xa lộ internet đã mở thì 1 làn đảng cũng mệt nói gì đến 4 làn cho đảng ngất ngư. Sau cùng, chuyện bên… làn: “Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, Đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của Đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được”. Nghe Võ Văn Thưởng “nói thật”, người ta mới biết cuốn sách nâng bi “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” đã được ra đời với “tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân”. Nghe Võ Văn Thưởng “nói thật”, người ta biết chắc Võ Văn Thưởng là cái loa trung thành có nhiệm vụ phục dịch cho nhu cầu tự sướng của tổng tịch. Võ Văn Thưởng, nhiệm vụ chính của hắn là đi tiếp thị cho chuyện bốn làn của Trọng.05.07.2019Vũ Đông Hàdanlambaovn.blogspot.com