Đóa hoa biển bất khuất Trường Sa Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Babui (Danlambao)