Đả đảo Trung Cộng uy hiếp bãi Tư Chính của Việt Nam

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Giặc Tàu vẫn tiếp tục gây căng thẳng và uy hiếp bãi Tư Chính của Việt Nam trong những ngày mà toàn dân Việt trong lòng “như thiêu như đốt”.Cộng sản Việt Nam tiếp tục phơi bày bản chất hèn đớn, nhu nhược và bất lực trước an nguy Tổ Quốc.- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN phải thay  đổi chính sách “Ba Không”!- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN phải lên kế hoạch trả tự do lần lượt tất cả những người “tù không tội”, trước tiên phóng thích Trần Huỳnh Duy Thức vô điều kiện!- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN ngay lập tức truyền lệnh cho tất cả cai tù trên toàn quốc chấm dứt hành hạ, ngược đãi toàn thể tù nhân!- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN ngay lập tức khởi tố “tập đoàn Lê Thanh Hải và đồng bọn” để củng cố niềm tin trong dân chúng!Nguyễn Ngọc Giàdanlambaovn.blogspot.com

45 năm tháng 4 đen như mõm chó
Thursday April 23, 2020

Babui (Danlambao)

The post 45 năm tháng 4 đen như mõm chó appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Bộ Giáo dục nói láo về ca nghi nhiễm là cô giáo ở Hà Nội
Thursday March 05, 2020

CTV Danlambao – Ngày 4/3/2020, sau khi Hà Nội vừa công bố thông tin đã 5 ngày chưa phát hiện ca nhiễm mới thì một cô giáo bất ngờ ho, [...]

The post Bộ Giáo dục nói láo về ca nghi nhiễm là cô giáo ở Hà Nội appeared first on Bao Dien Tu 24h.