Cộng sản thú nhận Internet là kẻ thù

Và những chia sẻ của Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về Danlambaohttps://www.youtube.com/watch?v=2XWN3AfpnGECác câu chuyện khác của Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đăng tải ở đây:https://www.youtube.com/playlist…https://www.facebook.com/profile.php?id=100029502527719