Bóng với hình

Babui (Danlambao)Ba Đình có Hồ Chí MinhBa Vàng có Thích Nhất Minh sư thầyBa Đình nằm ngửa phơi thâyBa Vàng ngồi đếm mỏi tay bạc vàngBa Đình bác đảng dâm gianBa Vàng lò đúc bầy đàn ác tăngBa Đình bác ngoạ trong lăngBa Vàng rước bụt vào chùa quốc doanhBa Đình tham nhũng lộng hànhBa Vàng ngồi mát bát vàng sư xơiBa Đình cờ máu tả tơiBa Vàng lộng 4 phương trời thỉnh vongBa Đình bả chó chạy rongBa Vàng thảm đỏ trục vong vô chùaBa Vàng bóng, Ba Đình hìnhBóng hình lộng kiếng oan khiên vẫn cònBabuidanlambaovn.blogspot.com