Bất chấp chúng xâm lược, đảng ta nhất quyết thúc đẩy!!!

Mình có sao người ta mới bảo mình là đảng bán nước chứ!!!

Khiêm tốn cực kỳ!!!
Tuesday February 25, 2020

The post Khiêm tốn cực kỳ!!! appeared first on Bao Dien Tu 24h.