Bản mặt của tháng 4 đen 1975

Babui (Danlambao)

Danh bất chánh ngôn bất thuận
Sunday January 05, 2020

Babui (Danlambao)

The post Danh bất chánh ngôn bất thuận appeared first on Bao Dien Tu 24h.