Nước mắt con Việt

Tranh Đinh Trường GiangTú Yên (Danlambao) Tôi muốn tìm hồn dân tôi cũ Trong hình đất nước dáng cong cong Tôi muốn nhìn ra niềm yêu cũ Ngàn vạn con tim giữ trong lòngĐất […]