Tổ chức tín dụng không được phép mua TPDN phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ

Doanh nhânMới đây, NHNN đã công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng cao
Tín dụng vọt tăng: Ngân hàng phải theo dõi chặt thanh khoản
Tổng tài sản của toàn hệ thống tín dụng đạt 9 triệu tỷ đồng

Việc sửa đổi thông tư trên nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các TCTD. Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định TCTD không được mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.
Theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành TPDN, doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu với ba mục đích: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp; tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.
Tổ chức tín dụng không được phép mua TPDN phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ - 1
Tuy nhiên theo dự thảo Thông tư mới, các TCTD sẽ không được phép mua TPDN được phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ .
Việc NHNN ban hành thông tư mới chứng minh cơ quan đang muốn siết lại hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các TCTD tại các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là định hướng cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn cho hệ thống ngân hàng nói chung.
Trên thực tế, đã rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn phát hành trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu nợ tại các TCTD. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ nhằm giảm chi phí tài chính trong điều kiện mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. Nhu cầu này của doanh nghiệp là hoàn toàn chính đáng. Bao Dien Tu 24h

Tử vong vì virus Vũ Hán sau khi gọi đó là "một mưu đồ chính trị"
Tuesday April 21, 2020

New York Post * CTV Danlambao lược dịch – Một người đàn ông tại tiểu bang Ohio đã bác bỏ đại dịch do virus Vũ Hán gây ra và gọi [...]

The post Tử vong vì virus Vũ Hán sau khi gọi đó là "một mưu đồ chính trị" appeared first on Bao Dien Tu 24h.