Thổ nhân sâm

((Y Tế) ): Thổ nhân sâm và Thổ nhân sâm ba cạnh là hai loài vừa làm rau vừa làm thuốc thuộc họ Rau sam – Portulacaceae, có thân rễ hơi […]