Giá như

Nguyên Thạch (Danlambao) – Ngoài những tay cuồng cộng, cuồng Hồ thì đại đa số người dân Việt ai cũng nhận ra rằng XHCN là Xếp Hàng Cả Ngày để rồi Xuống […]

Xứng đôi vừa lứa

Babui (Danlambao)Dư âm mùng 8 tháng 3Mợ Ngân thấp thỏm trồi ra sụt vàoGọi Tòng Thị Phóng thì thàoChị em mình phải giương cao ngọn cờVùng lên cướp lấy thời […]