Ngày Nấm 12 tuổi

Nguyễn Phước Nguyên (Danlambao) – Hôm qua là sinh nhật 12 tuổi của Nấm. Buổi tối vợ chồng tôi đến chia vui cùng Nấm và gia đình. Bữa cơm chiều và tiệc […]

Việt gian bán nước

Lẩm Cẩm Lão Gia (Danlambao) – Ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước với tỷ lệ 99.76%. Với Lẩm Cẩm Lão Gia tôi thì […]