Trẫm

Đỗ Thành Nhân (Danlambao) – Xem phim Trung Quốc nghe các vị Hoàng đế xưng “Trẫm” và một lời phán xuống là thần dân răm rắp tuân theo. Trẫm là […]