Trẫm

Đỗ Thành Nhân (Danlambao) – Xem phim Trung Quốc nghe các vị Hoàng đế xưng “Trẫm” và một lời phán xuống là thần dân răm rắp tuân theo. Trẫm là […]

Đom đóm và cục gạch

Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) – Đỗ Mười, cựu Tổng Bí thư và cựu Thủ tướng, Trần Đại Quang, đương kim Chủ tịch nước, cả hai chết trước sau chỉ […]

Mất trộm mới rào giậu

Phạm Trần (Danlambao) – Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận thêm chức Chủ tịch nước từ chiều ngày 23/09/2018, sau cuộc bỏ phiếu kín của Quốc […]