Về một câu chuyện cũ

Mẹ Nấm (Danlambao) – Câu chuyện này của Quỳnh, rồi sẽ cũ, như hàng trăm ngàn câu chuyện trong tù khác. Và Quỳnh viết lại, để những người như Phan […]

Dâng mình cho Tự do

Don Whitehead * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch – Tại một tiền đồn heo hút ở Việt Nam, người lính ở Knoxville mới vừa đủ tuổi đi bầu ngồi một […]

Ác mộng ngày 30 tháng 4

Babui (Danlambao)Mỗi năm cứ đến tháng 4Đêm thường ác mộng về ngày 30Đi đâu cũng gặp đười ươiDép râu, nón cối miệng cười dã nhânTrăm nghe được thấy một lầnChúng […]

Du lịch Bali-Indonesia

Hồ Chí Phèo (Danlambao) – Nhìn người lại nghĩ đến ta, nước CHXHVN có phải là đất nước của thần thánh? Mặc dù các đảng viên CS theo chủ nghĩa duy vật, […]