Chúc Tết

Hồ Chí Phèo (Danlambao) – Với những đảng viên cấp cao có chức vị chúc nhau gì đây? Đương nhiên chúc nhau thăng quan tiến chức, xây thêm vài căn biệt phủ, […]