Cuộc chiến truyền thông

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Không có những hố chôn người tập thể, không có AK47, cũng chẳng có B40… cuộc chiến giữa thiểu số độc tài cộng sản Ba […]

Trạo lóng

Babui (Danlambao)Trọng đầy tớ vẫn bặt vô âm tínĐến hẹn rồi sao lại vẫn chưa lên!Do “cường độ việc làm” căng thẳng quáLời mợ Hằng múa lưỡi… liếm công danh?Hay […]

Xin đừng chê trách

Ngà Voi (Danlambao) – Những ngày này, nhìn tuổi trẻ Hong Kong xuống đường đòi tự do, đòi các quyền cơ bản của con người, của công dân phải được […]

Mãnh Hổ Cô Đơn

Lời: Cao-Đắc Tuấn & Trần Bảo Như * Nhac Trần Bảo Như * Hòa âm: Nguyên Ca * Tiếng hát: Hoàng LinhTrần Bảo Như (Danlambao) – 19/6, Ngày Quân Lực Việt Nam […]