Nói dối như Vẹm

Phạm Trần (Danlambao) – Ở thôn quê miền Bắc Việt Nam thời Việt Minh Cộng sản trước 1954, những người nói một đường làm một nẻo hay nói những điều […]

Dối trá

Sơn Nghị (Danlambao) – Người cộng sản nào ở bất cứ nơi nào trên trái đất này đều xem sự gian dối là phương tiện để sống còn. Từ mọi […]

Nhiều chữ để làm gì?

Mẹ Nấm (Danlambao) – …Nhiều chữ để làm gì khi những luận điệu tấn công sự dũng cảm của người dân yếu thế vẫn nhan nhản trên mạng? Nhiều chữ để […]

Củi tươi BOT

Trần Mai Trung (Danlambao) – Cái lò ông Trọng đã cháy mấy năm, có đốt một số củi, nhưng có thể nói là nó cháy chậm. Đa số củi đã đốt là […]