Vè nhân ngày 8 tháng 3

Babui (Danlambao)Mừng ngày mùng 8 tháng 3Ngân diện sườn xám lượn ra lượn vàoLiếm môi Phúc niểng ước ao!Trọng bảo đồ cúng xía vào làm chi.Bỗng đâu phone réo tức thìCam phận Trọng, Phúc bỏ đi ra ngoàiTiếng người nước lạ nói cườiViệt Nam – Trung Quốc răng môi cắn càn.Vi khuẩn Vũ Hán đưa sangBa Đình đột biến cách ly theo TàuNgân đội vương miện (corona) lên đầuNhất đới nhất lộ chư hầu đảng ta. Babui danlambaovn.blogspot.com

Có ai còn nhớ cháu gái này không?
Saturday February 29, 2020

Babui (Danlambao)

The post Có ai còn nhớ cháu gái này không? appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Nhạc đỏ tru tréo nhạc vàng lưu danh
Friday November 15, 2019

Babui (Danlambao)

The post Nhạc đỏ tru tréo nhạc vàng lưu danh appeared first on Bao Dien Tu 24h.